Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 DE MINYVER1GE

gelegenheid moge ontfangen, om , indien ik u niet kan trooften of helpen, met u te zuchten.

J U L I A N A-

ó Myne waarde myne dierbaare Dorcas, •

eenige vriendin van myn hart, gy zult alles weeten. Ik fchaam my, dat ik u iets, hoe genaamd en dat my betrof, heb durven verzwygen Waarom verzweeg ik u iets?». Waarom toch heb ik u niet alles gezeid ? Gelyk uw boezem myne traanen, zo moet uw hart myne geheimen ontfangen. Deze wooning is gekocht-voor het geld van Fredriks edelmoedige zufter. Geene andere reden had ik, om dit te verzwygen, dan het uitdrukkelyk bevel dier uitmuntendejongvrouw Op eene zeldzaame wyze ontfing ik dit geld. Zy bemint Fredrik, zo fterk ooit zufter een broeder kan liefhebben. Haar vader hadt haar doen belooven zich, op geenerlye wyze , ter onderfteuning, met haar broeder in te laaten. Onmedelydend vader! hy zocht zyn zoon, door de banden van ongevoeligheid en wreedheid, in plaats vandoor die der liefde , tot zyn gevoelen over te haaien. Aan deze getrouwe zufter hadt Fredrik zyn oogmerk beleeden, om met my zeer verre van zyn vaderlyk huis te vluchten. Alle haare aanbiedingen en drangredenen krachteloos zynde, om haar broeder van oogmerk te doen veranderen, wilde zy my, voor dat wy heen gingen, zien en vaarwel zeggen. Op een duifteren avond werdt my toegang tot haar kamer verleend. Zy zag my. Zy werdt den ftaat myner

zwan-

Sluiten