Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEl. sii

Maria. Ik ben zo bedroefd....

(zy begint op nieuw te fchreien.) Carel, (zyn arm om haar heen flaande.)

Wat let u dan toch ? — Wy zyn immers altyd gewoon geweeft, eikanderen alles te zeggen,wat ons op het hart lag, en nu wilt gy bedekt zyn. Zeg me toch Mietje, wat u doet fchreien?

(haar aan zyn hart drukkende.) Gy zyt immers myne eenige lieve zufter. Maria. Ik zal het u zeggen. . . . Moeder en vader liggen met eikanderen overhoop.

Carel.

Overhoop! Maria. Ja, en vader fchynt op eene andere vrouw verliefd , denkelyk op die, welke wy, dezen middag, hier zien zullen.

Care l , (het hoofdfchuddende.) Dat is flecht van vader . .. maar daarom behoeft gy juut geene traanen te Horten. Die zullen hem niet minder verliefd maaken... maar, zou het wel waar zyn? . .

Maria.

Moeder flaat 'er volftrekt geen twyffel meer aan, en Dorcas , die my uit den huis wilde hebben, fcheen dat aangaande ook zeer bekommerd ... Ik O a heb

Sluiten