Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2!ü DE MINYVERIQE

heb zo veel gehoord... Het zal, vrees ik, wel waar zyn.. .

Carel. Wat zal ik zeggen ? Moeder begint haare jaaren te krygen. Het zou kunnen gebeuren , dat vader .. .

Maria.

Foei Carel! Zou vader zulk kwaad doen mogen, om dat de jaaren van moeder toeneemen ? Carel. Dat zeg ik niet, maar wel, dat zulks de zaak mogelyker maakt. . .

M a r i a. Mogelyker, ja, maar niet verfchoonelyker. Carel. Men kan verliefd worden, eer men 'er om denkt. Dit weet ik by ondervinding.

Maria.

Zeker?

Carel. Ja zeker. Ik ben wel twintig ... ö, wat zeg ik? wel vyftig maaien en meer in myn leeven verliefd geweeft. Ik geloof niet, dat 'er een eenig meisje in de buurt is, of ik heb'er zin in gehad. Op fommigen was ik eenige dagen - op anderen maanden lang achter een verliefd. Ik heb ook al eens zin gehad in Dorcas.

Maria. In Dorcas?

C A-

Sluiten