Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i6 DE MINYFERIGE

ons, als dit eens bekend wierdt, den naam gave van ....

M a r i A. Zo gy my niet ongelukkig wilt maaken, zwyg dan toch en laat vader niet merken, dat gy dit weet. , °

Carel. Ik zou dan verdraagen!... Maria. Myn lieve Carel , wees toch voorzichtig! Gy zyt anders, in het byzyn van vader en moeder, zo bedeesd en zo ingetoogen, wat zouden zy denken, zo zy u eens woelt en onbeleefd zagen?

Carel. Zy mogten denken, wat zy wilden denken Zy moeten trouwen. Ik wil voor geen hoereiongen te boek itaan. Geen flag of ftoot zal ik meer werken, zo zy niet trouwen. Ik zal vader voor geen vader erkennen. Ik zal hem niet hooger achten dan een ander, dien ik, zonder vrees, tot zyn plicht mag aanzetten.

Maria.

Och Carel! .. Zyn vader wil het immers niet hebben. . . Hebt gy niet gehoord, dat ik u dateezeidheb? 6

Carel. Ja, dat heb ik zeer wel gehoord; maar als vader een eerelyk man is, dan moet hy doen wat hy kan, om zyn vader te noodzaaken.. .

M a-

Sluiten