Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254 KLEON.

haar tyd afwachten. In drie of vier jaaren kan 'er nog zo veel water ten dale loopen.

Elizabeth. Maar een goed man af te zeggen uit hoogmoed, of eene ongegronde verwachting op een beter, dit is noch verftandig noch raadzaam.

Cardan. Gy begrypt deze zaak op uwe wyze, en ik op de myne

Elizabeth. Maar, zo de vader van Kleon u eens aanfpreeke ten behoeve van zyn zoon ?..

Cardan. Alexandrine moet Kleon afzeggen, en dan behoeft my de vader over die zaak niet te onderhouden. Elizabeth. Naar ik kan merken, heeft zy zich tegen Kleon in al te gunftige woorden uitgelaaten, om hem, zo zy u al zou willen gehoorzaamen, af te zeggen, als uit eige beweeging.

Cardan, (met verwondering.') Zon willen gehoorzaamen ! Verfta ik u wel vrouw ? zou willen gehoorzaamen!...

Elizabeth. Ja, en wat denkt gy dan van uw vaderlyk gezag en haare onderwerping ?

C o r d a n.

Dat myn kind, zo lang het nog niet gehuwd geweest is, my blindeiing moet gehoorzaamen.

Eli-

Sluiten