Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O 0 N E E L SP EL. «183

Kleon.

Maar uw antwoord! . . Heb ik dan niets,van uw hart te hoopen ? - . Niets Alexandrine! .. Zyn de gevoelens van den vader magcig genoeg , om die zyner dochter te bepaalen?.. Gy zwygt en zucht... Alexandrine.

Gv weet, wat ik u,ten aanzien van uw aanzoek* en hoe ik van den wil myner ouderen moet afhangen < gezeid heb. Ik heb uw geene aanleiding gegeeven, om te denken.. .

Kleon.

Dat ik indruk op uw hart gemaakt had... Neen , dat hebt gy gewis niet... maar leg de hand op het harte, en zeg my , gaaft gy my geene aanleiding, om te hoopen, dat ik eenigen indruk op uw hare zou kunnen maaken, indien. ..

'Alexandrine. Indien onze ouders uwe liefde goedkeurden.,.

Hoe gewigtig van hoe veel nadruk is deze

onderftelling voor een hart, dat zo gaerne aan zyne plichten getrouw is, gelyk het myne!. - . Maat*ik zie wel myn heer , dat vrouwen nauwelyks het oor. aan der mannen voordellen kunnen leenen , of zy worden al verdacht gehouden, dat ze.. . Kleon. Dat ze den man niet verachten. Alexandrine. Wanneer wy , op deze wyze, gefprek houden, fchynen wy onderling te toonen, dat wy ons inbealden eikanderen te verftaan, zonder-dat we onze gedachten,

Sluiten