Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gi8 KLEON.

gen, dat hy zich langer ten mynen huize ophoi?de. . . Men moet, ook in dezen, de gewoonte cri een zeker decorum in acht neemen... Want

TWEEDE TOONEEL. Cardan, Crates, Sofia. Sofia.

Ik vraag u verfchooning myne heeren, dat ik, ongeroepen, inkome; maar ik weet geen raad met Alexandrine. Zy wil haar vader fpreeken, en meent, dat zy hem ergens in hebbe beledigd. Wik gy ge. doogen heer Cardan, datzy hier kome, en u fpree. ke?

Cardan.

Zeg haar, dat haar vonnis geveld is • dat ik,

zonder dat ze my fpreeke, indien zy weet, dat ze my misdaan beeft, het haar vergeeve, en dat ze van Kleon moet afzien.

Crates. Ik zou haar ten minden eens hooren myn heer.

Cardan. 't Zal toch op beufelaaryen zotheid uitkomen..; maar zo gy 't begeert, dat ze dan kome.. .

Crates, (tegen Sofia.') Is Kleon by haar ? Sofia.

Van my afgaande, is haar uw zoon ontmoet.

Cra*

Sluiten