Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TÖONEELSPEL. 353

koning verkoorcn, niet weigerde, ten einde die kroon re verkrygen, ter misfe re gaan... In de meelte landen in de meeste ryken, mids befchaafden, is

religie niets anders, met betrekking tot de menfchen, dan het geen men , ten aanzien van het vormfel of de gedaante der zaaken fatfoen noemt Zo zal men de zaak vinden in Poolen, Rufland, Pruisfchen. . . Van ons eigen land kan men , dit aangaande, zo beflisfend niet fpreeken, omdat hetzelve, zo al niet een gafthuis, voor 't minft een herberg voor alierlye religiën mag genoemd worden . .. maar

(Alexandrine aanziende ) Wat overkomt u! . . . Alexandrine. Doe my zitten Sofia,.. Ik zal bezwyken ... 6 Myn vader 1 myn vader !

(Zy zit neder en wordt door Sofa onderfleund.) Sofia. Tracht u te bezitten myne waarde . . .

Cardan Laat u de blydfchap niet te fterk ontroeren, Alexandrine. Ik zal gaan zien, of ik Kleon kan vinden en hem by u zenden. . .

Alexandrine, (zeer ontroerd en met eene zwakke flem.) Ik kan niet fpreeken... Spreek voor my Sofia... Ik kan ... ik wil Kleon niet ... neen ... vader!. .

Z. (ter»

Sluiten