Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schildetycn. $

BODDEWYNS en MICHAU.

op Paneel, ieder hoog gj, breed 8 duim.

rwee ftuks heuvelachtige boomryke Landfchappea in het eeneziet men op den voorgrond eene zittende Vrouw, waar by een Herder met eenig Vee by een Rivier; In het andere een beladen Muil Ezel, waar by een gaande Man en andere Lieden, verder een Landman met Vee; alles zonagtig en uitvoerig behandeld, door Boudewym, en geftoffeert door Michau.

(A ) B O T H.

op Doek.

n een Italiaanfch Landfchap, ziet men op den voorgrond een Huisman en twee beladen Ezels. verder by een fteene Brug over een Rivier geleegen, gaat een Man by een Vrachtkar, aan den oever der Rivier legt een Vaartuig, waar by eenige lieden jZonagtig en fiks ge'childerd.

(MO CARRÉ.

len zittend Vrouwtje aan een Beekje , be* zig de voeten te wasfchen. verder eenftaan-' de Os, een Bokje en ruftende Schaapen ; meefterlyk gefchilderd

(H-) DUBBELS. op Doek, hoog 24, breed 29 duim.

Cen natuurlyk fterk woelend water, geftoffeert met verfcheide zeilende Scheepen en A 2 een

Sluiten