Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& Catalogus van

No

een menigte andere Vaartuigen, optie voorgrond veitoont zig een Schuil, waarin twee Vifichers bezig hunne .Netten in te haale , in het verfchiet ziet men eenStadzigtalles is bevallig gedaagd, het Water dun en doorfchynend behandeld en meetterlyk fraay gepenceelt

S. v. der D O E S.

op Doek, hoog 16, breed 14 duim.

10 In een Landfchap met Geboomte, ziet men

op den voorgrond drie Schaapen. een Hamy bok en Geit met haar Jong, verder vertoonen zig twee Vrouwen die Offerhanden doen aan het Standbeeld van Friaapj natuurlyk en kragtig gefchilderd.

DOOR D ENZ EL VEN;

op-Doek, hoog 14, breed 16 iüimj

11 In een Oofterfch Landfchap, ziet men een'

Caravaan met Reizigers op Rameelen, verZelt van eenmeenigte Vee, als Giïen, bchaapen , Rammen. beiaden fczels, ge volgt door Veehoeders; verder een bergachtig, verfchietj uitvoerig gefchilderd.

J. GLAU6ER, en G. de LAIRESSE.

op Doek, hoog ig, breed 22 duim.

, 12 In dit bevall'gboomryk Arcadifch Landfchap^ ziet men verfcheide Vrouwe Beeldje1; een derzelve draagt een mandmet Lloemen op hei hoofd, anderen dragen Waterkruiken; fchynendede weg teneemen naar een Fon=

> n

Sluiten