Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Catalogus van Schilderycn.

Np

ken, verder in eên Voorhuis, zit een Hos • pita in een Toonbank, waar by een Heer die dezelve liefkoost,krachtig gepenceelt.

In de Manier van N. BERCHEM.

op Paneel, hoog 13, breed 11 duim.

61 Ineen Italiaanfch Landfchap, ziet men een

Vrouwtje op een Ezel ryden, ter zyde gaat een Veehoeder, verzelt van drie üffen en een Schaap, zonachtig en fiks gefchilderd.

H. B.

op Koper, hoog 9, breed 6% duim.

62 Op een Tafel, ftaat een glaaze Roemer3

waar in verfcheide fraaije Bloemen, als Roozen, Tulpen, Irias eri anderen, waar by eenige Infecben, uitvoerig gefchilderd.

op Paneel, ieder hoog 9, breed ddim.

63 Twee ftuks Italiaanfche Landfchappen, met

ruwienen van Gebouwen, geftoffeert met Veehoeders en Landlieden met Schaapen, bevallig gefchilderd, door een goed Mee-

fter,1 ' \ . ■ '■■ " ' '':

- . CA-

Sluiten