Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN ts

Uo. ' ■ A

geeft aan alles een vrolykheid , zo eigen aan dit Onderwerp, als de aahgenaame couleur, waar in het zelve in de manier van A. van Osiade, als een gepafte wedcgade tot de voorgaande , uitvoerig met Sapverwen geteekend is,door Jacobus Buys.

7 In deeze zo delicaate als bevallige Teekening, — in Sapverwen met cotileuren, ziet men een be. daagde Vrouw op zyn ouderwets gekleed, met een Caperop 't hoofd, gezeeten in een Leuning-^/TftoeI,zy befchouwd door een Bril met veel nauwkeurigheid zo 't fchynt een gaaze Halsdoek , welke haar door een bevallige jonge Dame, op de gracelykfte wyze gekleed, vertoond word, nevens de oude Dame zit eert Eind op een ftoof zyu Pfemjes te bezien, tegen over het zelve ziet men een |otigetje die een Hond in de Spiegel laat kyken,en in 't verfchiet een jongeling, die door een Verrekyker naar buiten het Vengfter ziet enz. de Kamer is gemeubileerd volgens den oude tyd, met een Tafel waar óver een Tapyt gefpreid is, en op welke een Schotel met Karsfen gezien word, verders is dezelve met Schilderyen verciert, alles, gelyk de Perfoonen en haare bedryven in deeze ryke Ordonnantie, zinnettende op het gezicht. De vinding, de juiftheid, de bevalligheid werken hier famen om het vernuft en kunftvermoogen van den maaker by alle Kunftkundigeri te beveiligen,zyndevandenzeWen^acefoi Buys,

f\ Door Deeze Teekening word verbeeld, alles wat 0p ons gehoor werkzaam is, in 't midd-n zit eèn aartig jong Heer, met de rug naar de haardfteede, hebbende een Jongetje op zyn fchoot.dat èp een Fiool die hy vaft houd fchynt te ftryken, terwyl eene zwierige Dame die achterwaards neevens dezelve ftaat-, een Hondje dqer danfen, alles is in tooizel , kleeding en Huiscieraaden, volgens de voorleeden Eeuw, in 't verfchiet ziet men in de Garg het zonlicht door de geopende Deur op dg witte Muur vallen, '£ welke alles te

C *8*

Sluiten