Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 37

No. . , . 4

• van het Koorn by de Zomer, in een Valei omtrent Signal te Laufanne, langs een Weg ziet men een met Halmen beladen Wagen, getrok. ken door twee Offen en geleid door een Landman, afkomende van de hoogte, waar op in de fchadnw op een belommerde Heuvel verfcheide Hoornvee gezien word, en in tverfchiet verneemd men 't hoog Gebergte , en ter zyde het beploegen eener Akker, de warmte van het zonlicht, doet tegen het koele der fchadnw, een fchilderachtige uitwerking, en maakt alles treffend en bevallig, door D. du Pré.

A Gezicht van de Brug over de Rhöne te St. Mau4 ïke in Vallay, dit is een allerbevaUigfte Ordonnantie, waar in men tegen het hooge Gebergte, Ter zyde, de Wyngaardenziet groenen, en dus een afbeelding van aangenaamheeden der Herfst uitdrukt: 't zonlicht valt op de vrorgrond, welke op de levendigfte wyze geftoffeerd is; meteen Wagen befpannen met twee Paarden, waar op een groot Wyn vat legt, daar omtrend ziet men een Wyn Oogfler met zyn Meisie,dat een mandie met Vruchten op haar fchoot heeft; t lichten donker doet een krachtige uitwerking, en het Coloriet is treffende, byzonder in de natuurlyke.afbeelding eener Regenvlaag, door denzelven Meefter.

in De Berg Benon en St. Lanrens, te Laufanne in 49 Zwitferland, zynde een Winter: de Sneeuw, 'c takachtige Geboomte , de werkzaamheden der Houthakkers, de brand van een Vuui: waarby zich fommige warmen, en alles wat de koude in Lucht Land en Water verbeeld, ta m deeze fraaiie Teekening zo in gedaante als couleur met veel oordeel en naauwkeurigheid waargenoomen, zo dat deeze vier Teekeningen, ieder volgens haare byzendere eigenfehappen, Meefterftukke» in de kunft zyn, en onze Nederlanders eenduidelvk begrip uitleevert. van de bekoorlykbeeden dsr Zwitfcifche Landftreeken, door denzelven.

D 3 N°-So

Sluiten