Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 TEEKENINGEN.

No. A 50 Een Landfchap, waar in eenige bonte Eenden zo op het Land als zwemmende in 't Water gezien worden, zynde alles van een bevallige couleur , en uitvoerig in Sapverwen geteekend door Jabes Heenck.

, Sl Een ordinaire Kaauw en witte Kwikftaart, half / kvensgroote, zittende op een tak van een Boom, in 't verfchiet ziet men een plaifant Landfchap, aartig geftoffeerd, geteekend met Sapverwen in couleuren als de voorgaande, door denzelven Meefter.

vf)2 Een dito Bontekraay, zittende op de voorgrond en van achteren, ziet men een Winter-Gezicht in een Landfchap; alles als de voorgaande geteekend, tot een wedergade, door denzelven Meefter.

^53 In deeze Teekening met gedekte Verwen in couleuren ge-eekend, ziet men een fraay gecouleurde Goudvink, zittende in een Landfchap, op de tak van een Boom , afles is ten uitvoerigfte behandeld, door Agricola.

< 5* Zynde een zogenaamde Poftvogel, meede zittende opeen Boomtak in een aangenaam Bofch; deeze Teekening is een gepafte wedergade tot de vorige, en in alle opzichten eeven keurig behandeld, door denzelven.

r55 Een vreemde Vogel, zittende op de tak van een Boom, afkomende tegen een witte grond, roeede zeer uitvoerig gelyk de voorgaande, in het ze ve tonnaat van groote geteekend, door denzeiven.

*S6 Een gepafte wedergade tot de vorige, zynde in dezeiven fmaak behandeld , door de voorgaande.

57, 58 Twee Arkadifche Lantfchappen. in de fmaak van J. Glaubet, in Olyverf uitvoerig gefchilderd,

Sluiten