Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Éó TEEKENINGEN No. & '6j Verfcheide fraay gecouleurde Bloemen, hangende ^ tegen het Geboomte, op een loffe wyze gegroept en uitvoerig in Sapverwen geteekend, door P9 van Loo.

• 68 Een Pot, gevuld met verfchüiende en aartig. te faamgebragce Bloemen; geteekend met de Pen en dunnetjes in Sapverwen gecouleurd , dooj^ denzelven.

69 Een dito, in alles in de fmaak van de voorgaan»

de, door denzelvert.

70 Een Groep van verfcheide loffe by een geplaatfle \

Bloemen, aartig gefchakeerd, en geteekend als de voorige, meede door P. van Loo-

71, 72 Twee ftuks, verbeeldende het eene, eenige- , fmakelyke Perfiken , Pruimen, Bloemen, een tros witte Druiven en andere Fruiten; en het andere tot een wedergade, een tros blaauwe Druiven ,daar by een Noot enz. beide geplaatfl op een Marmeren Tafel; deeze Teekeningen , zyn zeer uitvoerig en aangenaam van couleur, met Sapverwen geteekend, door O. Wynen.

73, 74 Twee fluks, uitvoerig met gedekte Verf op eén witte grond gefchilderd, verbeeldende fraay ' gecouleurde Bloemen op haar Steel, neevens Vlindertjes die daar om heen vliegen, door Agr kola.

75, 76 Twee fluks met fraay gecouleurde Schelpen,/ met veel uitvoerigheid met Sapverwen geteekend, door Hocb.

77 ,78 Twee dito, geteekend als boven, verbeeldende Zeehoornen, door denzelven.

79 Deeze Teekening behoort onder de zeldzaamen, ( dewyl 'er weinige van gezien worden: dezelve verbeeld een Steenen Poort, waar in een Arduine Tafel geplaatfl is , en daar op een cierlyke goudcouleurde Pot gevuld met verfchüiende fmakelyke

Sluiten