Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4§ TEEKENINGEN. jj

S° Vertoond een Bofchachtig Landfchap, geeftig ge- / 4 ftoffcerd, waar in het Zonlicht en kleur een go?-/ de uitwerking doet, deeze Teekening in fapver? wen,behoord onder dezeldzaamen en befteloort van deezen Meefter, zynde vervaardigd , door D. Pinkeboom.

tk oö Deeze twee Teekeningen tot Èaalftukken , 0 met de pen en fapveiwen in kleuren geteekend, verbeelden ltaliaanfche Hofgezichten van een grootfche Ordonnantie zo in de Gebouwen als in de ftoffagie, zynde door een bevallig licht gedaagd en de dnnfte foort die van deezen grooten Meefter bekent zyn, door lfaae Moucberon.

08 Twee Landfchappen naar 't leeven , door den 0 ?* kunftbeyverenden Meefter op zyne reize naar Romen in fapverwen met kleuren geteekend, veSende Iuliaanfche Gezichten, geftoffeerd bet verfcheiden Tempelen , Gebouwen, Perfoo: SS die offeren,en anderen die haar Vees ruftende bewaaren; en verdienen in de beroemde Cabi„euen onder de Liefhebbers, bewaard te worden, door?. Grandjean. tm 10 Twee Landfchappen , in een rond formaat, j 5 ' met de pen, op een uitvoerige en fixe wyze in fep. verwen getekend, zy zyn in de fmaak van A. Gmeb geordonneerd , het eene verbeeld het Soek en de befchouwing van een Graftombe, door een ftaand Meysje en een naderende JonJeHna, en in het andere, ziet men een Herder Sn by zyn Vee, drinkende u,t een heldere beek, twee Nimphen fchynen, hem bezogt heb bende." huileren naar zyn muziek, in't verfchiet naderd een Herder met zyn Vee, en in beide Ï5n de fraaye Bosfchagien, door een aangenaam Zonlicht vercierd, door denzelven Meefter.

/ Ü -n Deeze twee uitmuntende Landfchappen, ver^^'bïelden beide zeer Boomryke en Heuvelachtige

Sluiten