Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 67

Mo. ü Berg, buiten Amersfoort, geteekend met Oofiind. Inkt, door C. Pronk.

55 Twee Arkadifche Landfchapjes, uitvoerig met ,

Potloot geteekend, door ü. Meyer.

56 Twee ftuks Landfchapjes, zynde een Winter en

Zomer: met de Pen en Roet, door denzelven.

57 Twee ftuks, zynde een ftil en een woelend Wa¬

ter, uitvoerig met Ooftind. Inkt, door C. de Grient.

58 Twee dito, dito, geteekend als de voorgaande; ,

door tl. Pothoven.

59 Vier ftuks Landfchappen, zynde de vier deelen

van den Dag; uitvoerig met Ooftind. lokt,door G. van Rosfum.

60 Twee fluks Gezichten te Tivoli,naar fchetfenvan

' J. Grandjean, Meefterlyk met de Pen geteekend^ en gewaffchen door D. Perfteeg.

61 Twee Teekeningen, zynde een ftil en woelend

Water; uitvoerig met Ooftind. Inkt, door W. Vitringa.

62 Twee dito, meede een ftil en woelend Watertje;

fiks en fraay geteekend met de Pen en Ooftind. Inkt, door H. Kabel.

C3 Twee fraaije geftoffeerde Landfchapjes, met de Pen en Ooftind. Inkt, door J. Cats.

64 Twee dito, dito, uitvoerig met Ooftind. Inkt, door C. Buys.

05 Twee Watergezichtjes, met Ooftind. Inkt, door ' J. van Os.

6$ Een prachtige Tempel van binnen, fiks met de ' Pen en gewaffchen, door G. Rademaker. -~ Ha • ' No.67

Sluiten