Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 79 No. $j 6* Gezicht naar de Mariekerk te Utrecht, met de Pen en dun gecouïeurd, door A. Rademaker.

63 Twee fluks, fraaye bevallige Landfchapjes, met Geboomte ,Gebouwen en verfcheide Huislieden , zonachtig en uitvoerig met Sapverwen geteekent' door J. ff. Munts.

64. In een Landfchap met Ruwienen van een groot . Gebouw, ziet men op den voorgrond in een Waterbeekje een zwemmend Eend, verders een Paauw en een Kalkoen op een Steen ruftende, verders ander Gevogelte , bevallig en Meeilerlyk fraay met dito behandeld, door A. Schouwman.

65 Twee ftuks aangenaame Landen Watergezichten,

met verlchillende Wooningen en Geboomte, ge- ' ftoff;ert met verfcheide Beeldjes , natuurlyk met ' de Pen en Sapverwen behandeld, door ff. Tavenier.

66 Twee dito, natuurlyke Heuvelachtige Bofchge-

zichten, geftoffeert met Veehoeders en Schaapen en andere Reizigers, zonachtig en uitvoerig met Sapverwen geteekent, door P. Piera.

67 Twee dito, een Zomer en Winter, verbeeldende een Gezicht te Spaarwoude met verfcheide LancV" lieden en Beeften en het ander een Gezicht buiten Haarlem, aan de Lydfche Vaart, met Lieden die zig op 't Ys vermaken, fiks met de Pen en dun gecoleurd, door C. van JNoerde.

-ós Vier ftuks, bevallige Landfchappen, verbeeldende de vier jaargetyden , ieder geeftig geftoffeert , naar de tyd der zaifoenen, fiks en Meesterlyk met de Pen en dun gekouleurd , door Hï' Pothoven, . ...

-éIq Twee dito, Heuvelachtige Landen Watergezicht ten, geftoffeert met eenige Visfchers en Reizigers 3

Sluiten