Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN 81

KUNSTBOEK. F.

Zynde een roede Maroguine Band, met goude Stempels, Inhoudende Capitaale Onsecouleurde Teekeningen, alle door beroemde Nederland' fcbe MEESTERS. tfo. F i Een Heuvelachtig Landfchap, waar in twee ftaande Paarden, nevens dezelve ftaat een Stalknegt met Bit en Toom in de hand , gereed om de > Paarden op te haaien: deeze alleszins uitmuntende Teekening, is kloek en Meefterachtig met zwart Kryt geteekend en met Ooftind. Inkt opw,tïchen, door Philip IVouwerman.

3. Een Bergachtig Landfchap, ter linderzyde eenig Kreupelbofch, en op den voorgrond een Watertje waar door eenige Osfen gedreeven worden; zeer fraay en fiks met zwart Kryt en Ooftind. Inkt ge« teekend, door N. Becbem.

-3 Een dito Landfchap, geftoffeerd met eenige Her. ders by hun Vee , geteekend als de voorgaande, door denzelven.

4 Een Gezicht Van het Ooftind. Comp. Buitenhuis

en de Scheeps Timmerwerf; het Water op den voorgrond is geftoffeerd met zeil en Roeijachten en andere Vaartuigen, zeer uitvoerig en fraai geteekent met de Pen en Ooftind. Inkt, door L. Bakhuyfen.

5 Een Gezicht van de Lands Werf, alwaar een Schip

afloopt, en voords ryk geftoffeerd met Scheepen, zynde geteekend in de manier van de voorde , door denzelven.

6 Een Landfchap, waar in een Herder eenige Schaa¬

pen en Bokken voor zich heen dryft; fraay met de Pen en Ooftind. lukt, op Perkament getee. kend, door J. van der Does.

7 Een Herder te Paard, waar by eenig Vee in een

Sluiten