Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teo TEEKENINGEN.

No- G

41 Twee ftuks Capitaale Arkadifche Landfchappen,

beide ryk geftoffeerd met verfcheide Beelden, eenige vermaaken zig met danfen en fpeeleu anderen offeren gefchenken aan de voet van prachtige Tempels bv Geboomte: verder ziet men Sian;ibe^l» den, een Fontein en andereGedenkteekens, Mee-» ftcrlyk fiks met de Pen en bcv?i|ig met Sapverwen geteekend, door J Ahdriefefi.

42 Een dito Landfchap, geftoffeerd met overbiyffels

van trotfche Gebouwen, Foniein en Geboomte, reizende Lieden met Vee , in 't verfeniet eenige Wooningen by een Hiven; natuurlyk en fraay met de Penen dito behandeld, doorj. Meucheron.

43 Twee ftuks dito, verbeeldende in de eene het"

Standbeeld van Apollo by Geboomte, waarvoor een Herder op de Fluit fpeelende en een danfen» de Nimph, terwyl andere een krans vlegten % verders Veehoeders en Schaapen; in de'andere ziet men by Ruwienen van een Gebouw, ter zyde een Standbeeld by afgaande Trappen, m arren firoomend Water, waar in twee Vrouwen bezigzyn hun Waterkruiken te vullen ; Meefterlyk met de Pen en Sapverwen behandeld, door J. Grandjean, beide rond Formaat.

44 Twee dito fraaije bevallige Sjadgezichten, geftof-

feerd met veiicheide Gebouwen , Kerken , Beeld.' jes en Geboomte, zynde een zeer natuurlyk Zomer en Wintergézicht, beide ongemeen uitvoerig met dito bzhande d, door P. van .Liender.

45 Een fterk woelend Water, waar in verbeeld word L een Kaagfchip voor de Wind zeilende, beneevens

een ander Vaartuig; verder een Oorlogfchip en andere Scheepen, het Water is natuuriyk golvende en doorfchynende behandeld en uitvoerig met Sapverwen geteekend, door H Pothoven} naar 't Schildery van W* van de Pelde.

N0.4S

Sluiten