Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE E KEN INGE N. Ï191

No. 1 Tonnant, 1'Arc de Septime Severe; lEglife de St. Luc, & le Prifon de St. Pierre, & de St> Paul, 1'ur Ie Catnpo Vacino, £ Rome, op de voor. grond geftoffeert met eenige Itaiiaanfche Vrou. wen , waar by een Geefte'yke, ter zyde een Landvrouw op een Ezel, drinkende by een Fontein : en verders eenige andere Perfoonen, de overblyfoelen der Gebouwen zyn Meefterlyk fraay en kloek behandeld , het hoog Geboomte en bevallig verkoozen zonlicht; geeft een natuurlyke Luifter, aan deeze uitmuntende Teekening; alles is konftig met de Pen en krachtig met Sapverwen behandeld , door J. Grandjean.

s8 Op een fteenen Voetftuk , waar op een cierlyke ge/' werkte Vaas geplaatlt is, vertoond zig een doode Haas, hangende met eender Agterloopers aan een Tak van een Boom gehtgt, naaft en ter zy- • de ziet men verfcheide Dood Gevogelte en op den ' voorgrond een Plantgewas, het verfchiet verbeeld een Landfchap met Jagers; alles is natuurlyk. zonachtig en uitvoerig met Sapveiwen geteeI kend, door W. Hendriks.

tf In een Boomryk Landfchap, ziet men gedeeltelyk op een Steen, een doode Zwaau en andere dito, met Pooten aan den Tak van een Boom hangende, wasrby eenigJagttuig,op den voorgrond legt verfcheide dooct Gevogelte ; verder een bevallig verfchiet; en alles als de voorgaande, zeer krach ig en uirvoerig behandeld met dito, door denzelven.

30 ln een Boomryk Landfchap by ftille Waterbeekjes, vertoonen zig op de voorgrond twee ftaande en een ruftende Landman, ter regter zyde langs een hooge Weg, zyn gaande Lieden, verder geftoffeerd met een Hengelaar en Boeren» woouingjhet natuurlyk zonlicht tusfchen het geboomte, geeft een bevallige werkingenis Meesserlyk krachtig en fraay met Sapverwen behandeld

Sluiten