Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i<io TEEKENINGEN.

No. X Faam zyn Lof verbreiden ,alfchoon de Nyd zulks met grimmigeoogen aanziet: ter rechterzydeftaat een anderen, die een Schildery op den Ezel ge* fteld heeft, waar op zig Aapen en Uilen vertoonen, het geen door eenige Konftbefchouwers van weinig kunde als iets fraays fchynt gepreezen te worden: daar nevens ziet men een Knechteenig Geld tellen , en een log Perfoon op de grond zitten ,die de lof van dien Schilder, op een Hoorn blaazende verkondigt: de Niffen in 't Gebouw zyn verciert met tot de kunft behoorende Af beeldzeis der Weetenfchappen; alles is geeftig geordon. neerd, de Caracters natuuTlyk en krachtig met Waterverf geteekend, door C. Troofi.

3 In een gemeubileerd Vertrek, zit een bevallige Da¬

me in fatyne kleeding, ter zyde een Tafel, gedeeltelyk met een Tapytkleedje bedekt, fchynende met veel aandagt een Brief te leezen, voor dezelve ftaat een Dienftmeisje met een kopere Markt Emmer aan den' arm, als naar antwoord wagtende , op den voorgrond legt een flaapend Hondje, daar nevens een Benneije met Linnen; alles word zeer natuurlyk door een brandende Kaars verlicht en is ongemeen uitvoerig en krachtig met Sapverwen geteekend, doorj. Buys

4 In een dito Vertrek ziet men, ter zyde een Ledi¬

kant, een bevallige Dame zittende nevens een Wieg, ter andere zyde ftaat een Heer een Kindjein de armen houdende, ais met verrukking het handje zoenende, het geen de Moeder met vergenoeging befchouwt:op den voorgrond fpeelt

een aartige Jongeling met een Hond, het invallende zonlicht vertoont zig zeer natuurlyk en is in

alles als de voorgaande en zeer delicaat gepenfielc

door denzelven.

5 Deeze fraaije Ordonnantie verbeeld in een Land¬

fchap, Bachus, Ceres liefkoozenee, ter zvdeeen Minnewicht eenigeViuchten vergaarende;Meefter-

Jyi- s

Sluiten