Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sSo ' TEEKENINGEN' No. N vertoont zig den Ingang naar een Prachtig Paleis, en onder de fchaduwe van Geboomte, ziet men eenige ruftende Lieden ; verder een Zeehaven by Gebergte; alles uitneemend konftig en uitvoerig met de Pen en Sapverwen behandeld als de voorgaande , door / Moucberon.

jo In dit Capitaal Italiaanfch Landfchap, vertoont het afbeeldfel der Triumph - boogen van het Coliféum en andere Gedenkteekens , verder op Gebergte eenige Gebouwen , op den voorgrond geftoffeerd met ruftende en gaande Reizigers en belaaden Hooiwagens; alles is zonachtig eu meefteriyk fraay met de Pen en Sapverwen behandeld door J. Grandjean, te Romen.

si Deeze uitmuntende Teekening verbeeld denHooibouw, op den voorgrond ter regterzyde ziet men by een Rivier een Landman en Vrouw, beide zittende op een bruin Paard, daar neevens ftaat een Vrouwtje fchynende een Jongetje op te tillen, waar by een Voerman met Kar en Paard : verder een gelaaden Hooiwagen, en in't verfchiet Arbeiders, bezig Hooi in Scheepen te werken, en een bevallig Landzicht; alles is uitneemend delicaat en fraay met Sapverwen geteekend, door A. Scbouman, naar een Schildery van den beroemden Pb. Wouwerman.

12 Deeze Ordonnantie verbeeld in een Keukenvertrek by een Haardfteede, een Jongman met een Mandje met Eijeren in de hand, fchynende in verfchil met een Vrouw die op haar knie legt en als om hulp roept, terwyl een jong Kind ruggelings ach. ter over gevallen is: aan den Haard ziet men een sarde Pot met beflag, een Wafelyzer en Treeft; alles werd door een brandend Lamplicht gedaagd en is ongemeen uitvoerig met Sapverwen geteekend , door J. Buys.

ï3 In een gemeubileerd Vertrek, ziet men een aarti-

Sluiten