Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7o TEEKENINGEN.

No. V fchynt, al wyzende naar de Stam der Boom , waar op de naam gefneedenis, zyne ftandvaftigheid te willen beveiligen, alles is Meefterlyk ggteekend, en bevallig met Sapverwen behandeld, door J. de Wit.

f}*) Het Pourrait van Maria van Utrecht, Echtgenoote van Joan van Oldenbarneveld; zeer uitvoerig en / fraay met Sapverwen geteekend, door R. Vinkeks, naar het origineele Schildery van Mhreveld, beneevens het Prentje , proefdruk.

10 Deeze fraaye en ryke Ordonnantie verbeeld de Uit¬

leiding van Hagar en Ismael uit het Huis van Abraham: al fchryende fchynt zy met haaren Zoon te vertrekken, terwyl Sara om de hoek der Deur ftaande hun na ziet, alles verwonderlyk uitvoerig met fapverwen behandeld , door denzelven, naar het konflige Schildery van G. van Eeckbout, beneevens het Prentje, proefdruk, op Ooftind. Papier.

11 Dit fraaye Voorwerp verbeeld in een aangenaam

Landfchap Ruth by Boas, bevel geevende tot het vrymoedig inzaamelen der gevallen Graanen, verder ziet men Koorenakkers en Werklieden, en als de voorgaande; ongemeen uitvoerig met dito behandeld, door denzelven , naar het Schildery van den voornoemden Meefter, beneevens het Prentje, proefdruk, op Ooftind. Papier.

,,12 Een fraay natuurlyk Gezicht te Parys genaamt Les Qaay de Tournelle, op den voorgrond aars de Rivier zyn wandelende Heeren en Dames, en eenige Arbeiders by KoopmansGoederen : verder eeu groote houten Brug en treffelyke Gebou-' wen, uitvoerig en bevallig met Sapverwen behandeld, door denzelven.

2>Een dito dito, zynde de weerga, verbeeldende de ingang der Koninglyke Tuin le Thuilerie, genaamt

* /

Sluiten