Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 TEEKENINGEN. No. B 59 Twee fluks Studiebeeldjes; met de pen en h kleuren door TI. Avercamp.

< 60 Twee fluks dito; geteekent als boven door H. Saftkven.

S 61 Twee fluks Vrouwehoofdcn; met fapverwen door G,, Sanders.

KUNSTBOEK C.

Inhoudende ongekleurde Landfchappen, door Nederlandfche en andere Meefttrs. No. C , 1 Een aangenaam ftil Watergezicht, ter weder/ zyde beplant met hooge opgaande boomen en laager houtgewas: tusfehen het geboomte vertoont zich een gebouw, en, in het water, twee fchepen, die, aan den kant, ftil liggen, waarvan het eene geladen word, voorts eene kleine overvaarende pont: alles eigenaartig met beelden geftoffeerd. Deze Teekening is uitmuntend met roet f gewasfehen, en beroemd voor eene der fraaiften , welke van dezen Meeftcr bekend zyn, te weten D. Dalem den ouden. v

2 Een gezicht in het Haagfchen Bosch, rykelyk beplant met hoog en laag geboomte van verfchillende foort, zynde fraai geftoffeerd met ■

. harten en rheën: in allen dcclen eene gepaste wederga, en in dezelfde manier geteekent als de voorgaande, door Denzelfden.

5 Een boomryk Landfchap , waarin vertoont 1 word de viugt van Mgipte en veele ovcrblvf-

fe-

Sluiten