Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. « No. *g

54 Een Landfchap ; met oude gebouwen ■, me£ roet en rood kryt j door 5. «fetJf,

fe$5 Twee fluks geftoffeerde Landfchappen j met de pen en oostind inkt door y. M. Muntz.

/$6 Een geftoffeerd Landfchap, met de pen* dgor J. Esfelens. f

. 57 Een dito Landfchap; als boven door Denzelfden,

'.58 Een gezicht van den Stads - Timmertuin j met de pen en oostind. inkt geteekent door B. Graat,

59 Een Watergezicht met allerlei Vaartuigen by A een Scheepstimmerwerf, uitvoerig met de peil en oostind. inkt coor A. Stork.

60 Een Zeegevecht, met de pen en oostind. inkt, 6 door W. van de Vide en J% de Mouckron. *J

61 Twee fluks geftoffeerde Landfchappen: met roet A / gewasfehen door D. Kuipers. ,

KUNSTBOEK D.

Inhoudende ongekl-urde Landfchappen, door Afc derlandfihe MieóKtft

1 Een heuvelachtig Veldgezicht, waarin onftui. c mig weer en zwaare wind, verbeeld word; op y eene hoogte ftaan twee willige boomen, waarby eene pisfende koe; achterwaarts komt eene andere, tegens de hoogte, op, Vooraan is een liggende koe en km geplaatft, en verder een liggende bok en grazende fchaapen. Deze Tce« c 2 Jw,

Sluiten