Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T I E K E N I N G E X. No. D

ig Twee ftuks Strand- en woelende Watergezichten, geteekent als voren, door D-tiz.ljdii.

✓20 Een kabbelend Water, geftoffeerd met een oinI geflagen boot, waarin twee visfehers,en in het verfchiet, eenige zeilende vaartuigen , geteekent ' met de pen, oostind. inkt en weinig kleuren i door P. Coopfe.

, ai Een ftil Water, vooraan op het ftrand twee beelden , en eene ftad in het verfchiet; geteekent met de pen en oostind. inkt door Denzelfden.

22 Een duinachtig Landfchap, geftoffeerd met / beelden en uitvoerig met zwart kryt en oozt-si i ind, inkt geteekent, door P. Molm,

V23 Een dito Landfchap, als boven, door Denzelfden.

24 Twee ftuks Gezichten van vcrvalie gebouwen £^-en ruïnen, rykelyk,met boomgewas,begroeit; zynde breed met oostind, inkt gewasfehen door D. Dalem den Ouden.

f$S Sten Gezicht aan de vaart by Delft, geftof, t feerd met een jaagfehuit en andere vaartui- ,

ƒ gen, met zwart kryt en oostind. inkt gewas, fchen door J. van dev Hagen,

Een dito Gezicht, met een zeilend fchuitje, en, op den weg, eenige wandelaars en een ry, tuig, geteekent als boven, door Denzelfden.

,%] Een oud Gebouw, waarby werkende beelden, * 1 .n "

Sluiten