Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o teekeningen.

No. g ai Eenige Ruïnen, in een geftoffeerd Landfchap, t met zwart kryt geteekent en dun met oostind. inkt gewasfehen door K. du Jardin.

22 Eenige boerenwooningen , in een Landfchap, , zynde een Wintergezicht; op het ys zyn eenige '

f?<rA lieden bezig houtftammen weg te ffeepen; na-1 tuurlyk en fraai met de pen en oostind. inkt geteekent door E. van de Velde.

23 Een gezicht in het Ghein, ryk geftoffeerd en ^ mcefteriyk, naar het leven, geteekent met roet""

' en zwart kryt door J. Goll.

24 Een Hofgezicht met gebouwen en hoog geboom- , r?ck tC ' bevalliS geftoffeerd en zonachtig met de <

pen en roet gewasfehen, door G. van Nymegen.

25 Een capitaal gezicht van de voorpoort van het Kafteel te Buren, ryk geftoffeerd, uit- ^

' voerig met de pen geteekent en zonachtig met oostind. inkt opgewasfehen door C. Pronk.

26 Een gezicht van het zelve Kafteel, te zien

y naar de val- en groote fteenen brug, het fpic- ^ ' %. gelend water doet in deeze teekening eene bevallige uitwerking, en is, in geenen deelcn, minder dan de voorgaande behandeld door denzelfden Meejier.

27 Een uitgeftrekt Landfchap, van water doorfneden , in het verfchiet vertoont zich een L kafteel en hooger eenige dorpen , natuurlyk en breed met oostind. inkt gepenfeelt, door A. van Borfum.

No. 28

Sluiten