Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7o TEEKENINGEN,

No. H

49 Twee ftuks Land- en Watergezichten, met zwart, kryt en fapjes geteekent door A. de Rue.

50 Twee ftuks Arkadifche Landfchappen; fraai / met de pen en fapverwen geteekent door J. ■

7*4 H. Muntz.

51 Twee ftuks dito Landfchappen 3 geteekent als boven, door Dcnzelfdcn.

A 5a Een aangenaam Landfchap , geftoffeerd met beelden en uitvoerig geteekent als boven, / door Morgenftern,

,53 Twee ftuks , zynde een Landfchap en een ^^Strandgezicht, met fapverwen geteekent,naar Molenaar en s. de vlieger, door M. van der Jagt,

54 Vier ftuks, op twee bladen; zynde ftudien van boerenwooningen, met fapjes geteekent 4 door A. Neyts.^,

Au^rS-f?/. _ . . - 6

KUNSTBOEK. ï.

Inhoudende ongekleurde Landfchappen, dcor Nederlandfche Meeflers. No. I 1 Eene aangenaame Weide, van een helder water doorfneden, en geftoffeerd met een ftaand osje 1 cn een koetje, dat gemolken word, zynde deeze voorwerpen in het water, eenigzins flauwelyk zichtbaar; achterwaarts vertoonen zich, by een boerenhuis, eenige ftaande en liggende fchaapjes en een bulkend osje, verder een ruim verfchiet ; zeer fraai met de pen geteekent en mee-

ftcr-

Sluiten