Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 TEEKENINGEN.

No'^ Q ,41 Twee ftuks zonachtige Landfchappen, geffoffeerd cn geteekent ais boven, door Denzelfden,

42 Twee ftuks dito Landfchappen, als boven, door Denzelfden.

43 Twee ftuks dito dito, als boven, door Dezelfden.

44 Twee ftuks dito dito, als boven, door Denzelfden.

• 45 Twee ftuks dito dito, als boven, door Denzelfden.

46 Twee ftuks Boschgezichten, waar by plechtige offerhanden vertoond worden; uitvoerig geJL, teekent, als boven, door Dezelfden..

■41 Twee ftuks Italiaanfche Landfchappen; getee. kent als boven door Denzelfden.

48 Twee ftuks dito dito, als boven, door Den* ' zelfden.

l49 Twee ftuks Land- en Watergezichten , als * boven, door Denzelfden.

50 Twee ftuks dito, als boven, door Denzelfden. '.

'51 Twee ftuksArkadifche Landfchapjes, geteekent ' al hoven, door Denzelfden.

52 Twee ftuks dito dito, als boven, door Deu* '

, zelfden.

No. 53

Sluiten