Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 137

N°9 Achilles onder de Maagden , ontdekt . by^den / ' ingang van een prachtig gebouw, fiks met deüpen en roet door J. de Wit. s

na Een capitaale Ordonnantie , voortellende de f wegving op Sinaï , kloek met oostind. inkt " gewasfehen, door G. Hoet.

^ ii Een dito Ordonnantie, vertoonende de bedorvene zeden van het menschdom ter> tyde; vaa£ Noach; geteekent als boven door Denzelfden.

12 Een Bybelfche Ordonnantie, uit de Macha-^ been, fiks met de pen en oostind. inkt door ^ • J. Luiken.

t n Tsvce ftuks zynde het eene een Binnenhuis, * J waar in een oud man by het vuur is geplaatft ,^ en het andere een zittend jongelingen een land- ^ fchap, by een ftil water; fraai en uitvoerig met de pen en oostind. inkt door Luiken.

„ li Twaalf ftuks grappige Ordonnantiën, voorftel^ 4 lende de maanden van het jaar? zeer geefhg en,

fraai met de pen en oostind. inkt geteekent dooi

C. Dufart,

^5 Een Manspourtret; fiks met roet gewasfehen

door J. de Bisfehop.

n6 Een Ordonnantie van eenige Beelden; meeterJ lyk met de pen en roet door L. Cangiagi.

' V i7 Fen Herder zittende te paard, ruglings te zien; Vï7 met zwart kryt fiks geteekent door N. Berchem.

I s No.18

Sluiten