Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 TEEKENINGEN.

No. ^

31 Een Bybelfche Gefchiedenis; geteekent als voS**» . ren door J. Goeree.

3= Een yertooner van een Kykkas in een landfchap: geteekent als boven dooi- Benzelfden.

,33 Een Titel; met rood kryt en oostind. inkt seteekent door A. Houbraken.

\ i :

^34 gen dito, geteekent met de pen en roet, door j. Goeree.

^35 Een dito, met roet gewasfehen, door G. de L,airesje. '

36 Twee ftuks Historieele Ordonnantiën: met de I pen en roet door J. de Wit.

\P Twee ftuks dito, als boven, door Benzelfden. *

38 Twee ftuks Landfchappen, geftoffeerd met Mui* . zenaars; fiks met de pen en oostind. inkt door~ M. Genoels.

Z9 Twee ftuks Historieele Ordonnantiën; getee-" kent, als boven, door 5. de Bray.

-40 Twee ftuks zynde Italiaanfche Straatlopers; met de pen en oostind. inkt geteekent.

41 Twee ftuks als boven. ^

42 Twee ftuks als boven.

43 Twee ftuks als boven.

$77 No. 44

Sluiten