Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io2 TEEKENINGEN".

No. Y

50 Vier ftuks Landfchapjes, in ovaal formaat, / met de pen en roet door H. Swanevelt.

I 51 Vier ftuks als boven door Denzelfdcn. <p

[ 52 Vier ftuks als boven door Denzelfden.

X53 Vyf ftuks als boven door Denzelfden.

54 Een Gezicht te Geertruidenberg; met de pee j - en oostind. inkt door V. Klotz. ,

^-55 Een Gezicht te Antwerpen, geteekent als boven door Dpizelfden. ^ f Afï^ïM. 2/ ~ - — 7.

K U NJS T B O E K Z.

Inhoudende verfcheide gekleurde en ongekleurde

studie-teekeningen van beesten, }

door Berchem, A. van de Velde, Weninks, C. Saftleven, van Bloemen, Verbeek, Romeyn, ff. Luiken, Bleke, van der Meiden, van Borfum, Schouman, Pronk en andere Meejlers, welke by Nommers zullen verkocht worden van No, I tot No. 37.

KUNSTBOEK AA.

Waarin eene Verzameling van de aloudfte en zeld- f zaamfte AEgiptifche, Hetrurifche, Griekfche' / en Romeinfche va azen en urnen, geou c metrisch ontleed en in teekening gebragt, volgens een nieuw en beknopt theoretisch fyftema, getrokken uit,én,gegrondvest op de vloeibaare omtrekken der ovaalen en ei-gedaanten, ten dienfte van Kunst- en Oudheid-

be-

Sluiten