Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTKUNST. ^

La Chasfe au Sanglier, naar Pillement, door /l: IV. Woolhtt.

54 Payfannes au bord d'une Riviere, naar Ditricy, 2'.

door Daullé.

55 rAmant dc la belle Europe, naarP. Potf«r,door /

i t Masquelkr. & *

<$6 Pctite vue d'Hollande, naar dito, door J. P. le Bas.

57 ïPifl cc 8"» vue de Flandre, naar D. Temen, door Denzeifden. U8 Ancienne vue de Haarlem, & le Moulin Flar„,-. ,1, Mar J. Ruisdaal, door dito en

59 Binnen Gezigt van de Confert-Zaal, in Fetix- g

Meritis, door P. Barbiers, J. Kuyper, R. Vinkeks en N. van der Meer, proefdruk.

60 Zes ftuk capitaale Gezigten en Belegeringen /

van Steden, onder Lodewyk de XIV, üoor F. van der Meulen.

61 St. Martinus, een bezeetene bezweerende,naar jL

j. Jordaans, door P. dejode.

KUNSTBOEK, N°. II.

Inhoudende capitaale en zeer fraaye ^igelfcU zwarte Kunstprenten, van de yoornaamjteMeesters , als Tv. EARLOM , V. GREEN , j. BOYDELL ,

j.WATSON en andere; aller eer ft e drukken, en veele proeven.

~ ^1° De Koninglyke Famüe, door R. Earhm, na < Zoffany.

A 4 No'a

Sluiten