Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTKUNST. 19 No. * N- V

11 The Holy Family, door dito, naar P. P. Rubbens. C

12 Angelica & Me'dor, zittende in een Landfchap, /

door dito, naar B. West.

13 Een bedaagd Man, twee Mysjes en een Jonge- j

ling met elkander zingende, door dito, naar G. Schalcken, proefdruk.

14 James Staart Duke of Richmond, door dito, '

naar A. van Dyk.

15 Een bedaagd Man in kleeding met bont gevoerd 9 /

naar Rembrandt, proefdruk.

K16 Een wild Zwyn door een Tyger overvallen,

naar Snyders-,

17 Lord Granby, ftaande ter zyde zyn Paard, door

J. Watfon, naar J. Reynolds.

18 Een Dame die een Brief toezfcegeld, terwyl een

Dienstmaagd daar naar ftaat te wagten; naar G. Metzu , door dito

19 The Honble Robt. Monckton, door dito, naar '

B. West.

20 Een ftaande Dame in een Hofgezigt, by het ^ voetftuk van een Colom, meteen tekenpen in

de hand, en verder bywerk, door dito, naar

J. Reynolds.

21 Mary Lady Boynton, door dito, naar F. Cotes, t

- 22 Een zittende Dame met een teekenboek in de handen, door dito, naar A. Kauffman, proefde»

23 George Prins van Walles en Prins Fredrick, Zoonen van de teegenwoordige Koning van Engeland, door dito, naar Read} proefdruk.

B 2 No.24

Sluiten