Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t-RENTKONST.^.

fl°be Aanbidding der Herders*, na dito, door B. ü> a Bohwerd.

3 De Vier Kerkelyke Oudvaders, na dito, door 7

C. Bloemaert.

4 De Verfchyning van Christus aan Ignatius de 7

Loyola, na dito, door dito. ^5 Hagars Uitleyding, na dito, door J. Matham. J

6 Vertumnus en Pomona, na dito, door J. Saen-J.

redam.

7 De Luyaards, na dito,door C. Bloemaert, fecit j

et Excud, 16 ftuks. . 8 De Aanbidding der Herders, na dito, door / Matham.

9 Maria met het Kindje in deRoofekrans, na dito, -j

door B. a Bohwerd. ' io Verfcheiden aardige Landhuyfen,door^.5/oe/»- <

aert, 2.6 ftuks. U Het Leeven van Adam, na dito, door J. Saeti-/t

redam, 6 ftuks.

12 De Propheeten, door en na dito, 4 ftuks. ^

13 Judith en Thamar, na dito, door Matham. ' 1 ^14 De Zondaars, na dito, door lV.Swanenburg,6Shxks. /

15 Een Heremiet in devotie, na dito, door F.

Bloemaert.

16 Meleager en Attalante, na Rubbens, door C. C

Bloemaert.

17 Vier Landfchappen, in de breedte na A. Bloem- \

aert, B. a Bohwerd, Excud.

' ' No. 18

Sluiten