Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 9j

mag my den bloedigften arbeid opleggen , indien ik ooit twyffel om hem te gehoorzaamen.. * .... f»

Othello Ik begroet uwe vriendfchap niet met ledige dankzeggingen, maar in 't bizonder met eene wilvaardige toeftemming ; en wil daar terftond ge* bruik van maakeh. laat my binnen -drie dagen hooren verhaalen, dat Casfio niet meer leeft. Jago.

Myn Vriend is dood,- het zal op uw verlangen

gefchieden. maar haar haar fchenkt gy het

leven'

Othello. Vervloekt is zy, die hoerachtige Hex i 6 Ver» vloekt I Vervloekt is zy ; kom gaat met my tet tyden, ik wil my verwyderen, en ergens een fpoe. dig middel verzinnen, om die fchoonen duivel uit» de Waereld te helpen. Thans zyt gy myn braaven Luitenant

Jago. Ik ben altoos den uwen.

DER-

fi») Van de veele vermoedingen der Kunstrichters om bet Vers : And tho öbey fhall be in me remord.te verklaaren , of de Leezing te veranderen, fchynt my, even als Eschenburg de gedachten van Farmer de gelukkigfte, en de natuurlykjie te zyn: volgens welke menieezen moef.An' (if) toobey en dan de onvolledige reden door Othillo'i ongeduld laaten afbreeken. enz.

Vertaaler,

III. Deel.

0

Sluiten