Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$t OTHELLO. DERTIENDE TOONEEL. (*)

Het Tooneel verbeeld een andere Kamer tf bet Slot.

Desdimoha, ËuiLii, Clown.

Dl SDEMOS A.

Weet gy niet, goede Vriend, war den Luit», tenant Casfio ligt ?

Clown.

Dat zou ik niet durven {zeggen, dat hy erge»i liegt.

Desdemona.

Waarom niet?

Clown.

Hy is een Soldaat ;• en wanneer ik zeg dat een Soldaat liegt, is zulks zo goed, als of ik hem wil ombrengen.

D e's demo n-a. Geen gekheid!—, waar is zyn Quartier?

Clown.

Ik zou zelfs moeten liegen, wanneer lik U dat wilde zeggen.

Desdemona. Kan men wel iets met Menfchen beginnen? Clown.

Ik weet zyn Quartier niet; en zo ik eens een Quartier uitdenk , en zeg hy ligt hier , of hy ligt daar j zo zou ik het fchoon kunnen liegen.

. Desdemona. gen?nt ?y h,t Diet Creens vraafien ' CD dan Clown.

Ik wil de Waereld, zynent wege Cathechifeeren; nat is, ik wil vraagen doen, en dezelve my laatea beantwoorden.

Dis-

Sluiten