Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL' lol

herten handen ; maar onze nieuwe Wapenkunde is: Handen: geen herten (y).

Desdemona. Ik verflaa my daar niet op. —— nu lieve Othel' lo, uwe belofte?

Ot hello. Welke beloften, myn Kind?

Desdemona. Ik heb Casfio laaten roepen , om met U te fpreeken.

Othello. Ik ben met eene fterke en hardnekkige verkou. wenheid geplaagt. leen my toch uw Neusdoek. Desdemona. Daar, myn Gemaall

Othello. - )

De doek dien ik U gaf.

Desdemona. Ik heb hem niet by my.

Othello.

Niet ?

Des>

(y) Koning Jacob I. verkogt terjlond, by den aanvang zyner Regeering, de nieuwe waardigheden der Baronnen voor geld. boven haare overige voorrechten behielden zy een hyvoegfel in baar geflacbt' waapen: een roode hand in een Zilver veld. bier op doeld de Zinfpeeling waar mede S hakesfear tevens te kennen geeft, dat veele dezer Heeren wel banden, maar geen harten hadden, dat is, geld , om baare waarde te betaalen . maar geen deugd om de ■ tere te koopen. Ook word Koningin Elisabeth, welke de Eeranpten zelden verkogt, maar in 'tbizon, der naar de verdienften oordeeldden, bier door een Compliment gemaakt.

Warburton.

• G 3

Sluiten