Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4 OTHELLO.

TWEEDE TOONEEL.

\ Cassio. De voorigen.

Cassio. Hoe gaat het hier.

Jago.

De Generaal beeft de vallende Ziekte gekree. gen; het is de tweeden aanval :hy had 'er eisteren reeds een. " Cassio. Vryf hem de flaapen van 't hoofd.

Jaoo.

Neen, laat hem maar begaan ; men moet de onmacht haar genisten loop laaten: zomtyds komt hem het fchuim voor den Mond, en hy word dan geheel raazend en woedend. Zie. hy komt by. verwyder U nu een weinig ;hy zal zich terftond weder nerhaalen. wanneer hy weg is, wil Ut gaarn over •en gewigtige Zaak met ü fpreeken.

DERDE TOONEEL. Jaoo, Othello.

«£5E5if • MynJH"r°?' *hebt »uw hooH

_ Othello. Spot gy met my;?

Jago.

tv t metuV fpotten! " neen« waarachtig niet,

Jroeg, d3t fiy 'UW DOOdlot aIs een Man ver-

O the l«

Sluiten