Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. U9

Cassio. Nu, ik moest my van haar losrukken. j ag o.

Op myn Eer, daar komt zy zelf.

r Cassi-o. Welk een Meerkat is dat toch! die daarenboven nog zo naar Bifam ruikt. - -

VYFDE TOONEEL.

Taoo, Cassio, Bianca, Othello, (ttr zyden.)

Wat zal dat dan beduiden', dat gy my overal naarloopt, BlA1SCAm

r\„-,ve\ en zvn Grootmoeder mag U naar»

, De ?«« «al dan dte Neusdoek beduiden, die loopen» wat zal dan □ een g

M Tt fk hen! aannam! Ik zou dat Monfter Z?Sen"« Het is ook zeer geloofbaar . dat gy namaaken. nci « gevonden

fK weet we hem daar liet liggen- Het

^,VkerU eene gedachtenis van een Byzit hier of

enï zou dat werk nazien, daar — geef daar; en ik zou dat Qok m

Bbff.B5 *XZZ&& «< **neemcn:

dat wil ik niet. Cassi0. Nu, myn fchoone Bianca ; wat is <t ? wat ia

't? Othillo.

Dat zal waarachtig myn Neusdoek zyn! " Bianca. Zo gy dezen Avond bv my eeten wilt; gy kffltj.

Sluiten