Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i* OTHELLO.

AGTSTE TOONEEL,

Lodovico, Jago.

Lodovico. Is dat de Edlen Moor , die onzen gantfchen Senaat zyn alles in allen noemt? is dit die Ziele die geen hartstocht beweegen kon ? Wiens ge'. Krenge deugd, noch door den Pyl des Noodlot* Doch door den Speer des geluks getroffen, noch gewond kon worden ?

Hy heeft zich fterk verandert, Lodovico. Is hy by zyn verftand ? heeft hy mogelvk niet een zwak hoofd? 1 U,VEC1>* met

ik^ll' £ flen uy is^°^'m3g niet zeegen wa«

ik denk. ik wenschte dat by 't was; dat ligt zvn kon, wanneer hy niet waarlyk reeds zo is. Lodovico. Wat ? zyn Vrouw te flaan ?

Dat was zekerlyk niet br°a'af van hem. en even. wel wenschte ik te weeten, dat dezen fbg het er?ite geweest was * 6 B

Lodovico. «A y d,at Sew0°n r of werkte de Brief zo fterk ?ergingt * ' Dy Zicn 20 in de eerfte hitt*

ó Hemel I ik zou niet eerlyk handelen , wan-

dfrJo'nH^n 6i KilÜe Zefif" W3t ,k SeZien e" ondervonden heb. gy zult hem toch zelfs leeren kennen en zyn eigen gedrag zal hem reeds zo wel aftekenen, dat ik niets meerder zeggen durf ga hem maar na, en ziet verder toe, hoe hy zich in t vervolg houden zal. 1

Lo-

Sluiten