Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ia?

Lodovico. Het doet my leed, dat ik my aan hem geftoord heb.

NEGENDE TOONEE L.(«)

Het Tooneel verheeld eene andere Kamtr op bet Slot.

Othello, Emilia.

Othello. Gy hebt dan niets gezien * Emilia.

Oor niets van zulke zaaken gehoord , of iets vermoedt.

Othello. Gy hebt toch Casfio en haar by elkander gezien.

Emilia. . Ta, maar daar zag ik niets kwaads; en ik hoorde iedere Syllabe die zy met elkander fpraaken.. Othello. Fluisterden zy niet eens faamenr

Emilia. In 't geheel niet, Myn Heer.

Othello. En ftuurden zy U niet eens weg > Emilia.

Geenzins.

Othello. Niet eens, om haar waaijer , haare handfchoes nen, haar Masker of iers diergelyks te haaien? Emilia.

Om niets, Myn Heer.

Othkllo.

Dat is bizonder !

Emilia.

Ik wil myn Ziel daar op verwedden, Myn

Heer,

Sluiten