Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSttL. IJl

Des demon a. Myn Gód ƒ welke Zonden heb ik dan buiten myn weeten begaan?

Othello. Was dit fchoon Papier, dit net Boek gemaakt, om daar Hoer op te fchryven? «**■* wat gy begaan hebt ? •*-*-» begaan1 —— d • gy gemeens Overfpeelfter i ik zou myne Wangen tot Vuurovens maaken, daar de zedigheid verbranden moetI wat gy begaan hebt?—— de Hemel mag het niet ruiken; de Maan niet zien; de overfpeelige Wind, die alles kust wat hem voorkomt, is in de holle diepte der Aarde ftom geworden, en wil het niet hooren. — wat gy begaan hebt? onbe. fchaamde Echtbreekfter /

Desdemona. , Waarlyk gy doet my onrecht.

Othello. 1 Zyt gy geen Echtbreekfter?

Desdemona. Neen, zo waar ik een Christen ben' *» wanneer* een Vrouw,, die haare Eer alleen voor haar Gemaal, en van iedere vreemde, onkuifche, onge* oor loof de neiging rein bewaard heeft, geen Echt. bjeekfter is, zo ben ik 'er geen.

Othello. Wat, geen Hoer ?

Desdemona. Neen , zo waar ik Zaalig hoop te worden/ Othello.

Is dat mogelyk ?

Desdemona. ö Hemel / wees ons genadig 1 Othello. Zo bid ik U om vergeeving. ik zag Ü yoor eene geraffineerde Hoer van Venetiëa aan 3 die met Othello huwdde. (Emilia komt) En gy Vrouwmensen ! dat met Sint Pieter een tegenovergefteld I z Ampé

Sluiten