Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL *3?

bracht, de Juweelen die gy van my ontvangen hebt pm dezelve aan Desdemona te veïeeren, hadden een Vestaalfche Nonne kunnen vervoeren. Gy hebt my gezegt, datfzy dezelve heeft aangenoomen, en gaf my daar voor de troostlykfte verxekerin. gen , dat ik fpoedig met haar nader zou bekend worden; maar dat gefchied niet.

J as o.

Goed. nu verder; zeer goed.

Roderioo. Zeer goed ! nu verder! — Ik kan niet verder Tago , en het is ook niet zeer goed. neen, my dunkt dat het Boevenwerk is ; en ik begin te mérken dat men met my fpot.

Jago.

Zeer goed.

Roderigo. Ik zeg U, het is niet zeer goed. ik wil my aan Desdemona zelfs ontdekken ; wil zy my myne luweelen wedergeeven dan ftap ik van myn oogmerk af; en betreur myn ongeoorlooft verwon•wen: zo niet, wees dan verzekert, dat ik van rf vergoeding zal wagten.

Jago.

Is dat alles ?

Roderioo. Ja, en wat ik gezegt heb, wil ik waaragtig ook uitvoeren.

Jago.

Ha! nu zie ik evenwel dat gy vuur hebt;, en van dit oogenblik af bekom ik een beeter denkbeeld van U.als tot nu toe. geef my de hand Roderigo. gy hebt my zeer gegronde voorwerpen gemaakt, doch ik zwoer U reeds , dat ik my in die zaak al. loos oprecht gedragen heb.

Roderigo.

Dat heb ik evenwel met gemerkt.

I $ jAes£

Sluiten