Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fio OTHKLLO.

Desdemona. • Uw bezoek |is my zeer aangenaam geweest.

Othello. Willen wy een weinig gaan , Myn Heer ? n ...j Ach i Desdemona.

Desdemona.

Myn Gemaal?

Othello. Gaa op het oogenbiik te bed. ik zalterflondwe. der te rug komen. Laat uw Kamerjuffrouw heen gaan. doet wat ik U zeg.

Desdemona. Ik zal, myn Gemaal.

ZESTIENDE TOONEEL.

Des.demona, Emilia.

Emilia.

Hoe gaat het nu? hy ziet 'er vriendfyker uit, als voorheen»

Desdemona. Hy zegt, hy zal terftond weder hier zyn , en heeft my bevoolen te bed te gaan, en U weg te zenden.

Emilia. My weg te zenden?

D e sd e m o n a.

Dat heeft hy my belast, dus myn waardeEmilia, geef my myn nachtgoed , en gaat heen. wy moeten hem thans niet tegenftreeven.

Emilia.

Ik wenschte dat gy hem nooit gezien hadt.

Desdemona. Dat wensch ik niet; myn liefde is zo wel met hem te vreeden ; dat zelfs zyn haat, zyne verwy-

tingen

Sluiten