Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J44 OTHELLO.

waarachtig ik deed zulks niet voor een Vinger-1 ring, noch voor een paar Ellen rtamerdoek, noch voor een nieuw Kleed , een Rok-, een Muts, «en mooi Kantje, of zo iets gerings; maar voorde gantfche Waereld ! ho ! welke Vrouw zou haar Man niet tot een Hoorendraager willen maaken, wanneer zy daar door Meestresfe van de gantfche Waereld kon worden ? Daar zou ik het Vagevuur nog wel voor afwagten.

Desdemona. Ik zou eerder fterven, eer ik zulk eene onrechtvaardigheid voor de gantfche Waereld begaan zou 1

Emilia.

Wol nu , dat onrecht is immers maar een on' recht in de Waereld; en daar gy de gantfche Waereld tot loon van uwe moeite zoud verkrygen, zo zou dit onrecht in uw eigen Waereld zyn , en gy kond het dan fpoedig verhelpen.

Desdemona.

Ik geloof toch niet dat 'er zulke Vrouwen zyn.

E m i lia.

, dl Een gantsch duizend! en noch zo veel daar boven, dat men de gantfche Waereld, om weike men zou fpeelen , daar mede bevolken kan Maar my dunkt dat de fchuld aan de Mans ligt als de Vrouwen ten val komen. Gefteld, zy vergeeten haare pligten wegens ons, en verfpillen aan anderen wat ons toebehoord ; of zy breeken in eene wonderlyke minnenyd uit, en houden ohs hart; of flaan ons; of brengen ons asngebragt vermogen door ; waarachtig , dan hebben wy ook galle; en hoe zagt wy zyn , wy mogen ons toch gaarne wreeken. De Mans moeten weeten dat haare Vrouwen zo wel gevoel hebben als zy; zy zien en ruiken, en kunnen met haar gehemelte

zuur

Sluiten