Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15» OTHELLO.

Cassio.

Ik geloof, dat een van hen hier omtrend ligt, en sneb niet weg kan maaken.

• _ JAeo, (tegens Lodovico en Gratiano,')

Gy Moorddaadige Schurken/—- wie zyt gy toch?—, komt nader en helpt.

Roderigo, Ach.' helpt my hier!

_ Cassio. Dat is 'er een van.

„ J A 0 0» (ttrwyl by Roderigo ver/moord.) Gy Moordaadige Boef! Booswicht/

Roderigo. öƒ Verdoemde Jago! — onmenfchelykehond/ *ch! ach/ ach!....

Jago.

Lieden in het donker te vermoorden?— waar |yn die bloedgierige Dieven?— hoe ftil het in de otad is!.... ho! Moord»— wie zyt gytoch? — zyt gy goede of kwaade Lieden ï Lodovico. Noemt ons zo als gy ons bevindt.

Jago. Signor Lodovico? —

Lodovico.

Ja, Myn Heer.

Jago.

Ik bid U om vergeeving — hier liet Casfio, van Moordenaars gewond.

Gratian».

Casfio I

Jaoo.

Hoe gaat het, lieve Broeder.

Cassio. Ik ben door het been geflooken.

Jaoo.

Sluiten