Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T P, E U % S P E L. ïS3

ziet eens Myne Heeren , hoe verftoord haare oogen ftaan-'— Ha, die opflag beduid wat;wy zullen het 'er wel uitkrygen. Ziet haar eens recht aan; ik bid U Myn Heeren ; ziet haar eens aan.' mmmm ziet gy wel ? ——— een kwaad geweeten. zal altoos nog fpreeken, al waaren alle fpraaken uitgeilorven.

zesde; tooneel.

Emilia. De voorigen. Emilia.

Om 'sHemels wille! wat is hier te doen?-— wat is hier te doen, Man*;

Jaoo.

Casfio is hier in den donker van Roderigo aan • gevallen, en van eenige anderen die weggeloopen zyn. Hy is half ontzield , en Roderigo is dood. Emilia.

Ach! die braave Man; die lieve Casfio.* Jaoo.

Dat zyn de gevol en der Losbandigheid.' — ik bid U, Emilia, ga heen, en vraag Casfio waar hy dezen Avond gegeeten heeft.— {tegens Bianca.) boe! fiddert gy voor deze Vraag?

Biahca.

Hy at by my in huis; maar ik zidder daar niet over.

Jaoo.

Ha deed hy; ik beveel U met my te gaan.

Emilia. ó Foei toch, gy Overfpeelfterj

Bianca.

Ik ben geen Overfpeelfter , ik ben even zulk eene eerlyke Vrouw als gy , die my zo mishandelt.

K s Emilia.

Sluiten