Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 155

gy dienstbaare vlamme 1 en het berouwd my, zo kan ik U uw vorig licht wedergeeven ,• maar wanneer uw licht eens volkomen uitgebluscht is , gy volkomen monfter der voortreffelyke natuur , zo weet ik niet waar *er Promethifebe (gg) vonken te vinden zyn, welke uw licht weder kunnen ont, fteeken wanneer ik deze Roos geplukt hebt" .zo kan ik haar geen levendige waschdom weder' geeven; zy moet daar aan verwelken ■» ik wil haar aan ftokken lugten l — ó ! Balzamiekeadem ƒ gy zoud de gerechtigheid beweegen , haar Zwaard te verbreeken l ■■ »og eens! — nog eens» — wees zo, wanneer gy dood zyt, dan wil ikU eens dooden , en daarna beminnen. — ■ <* nog eene kusch.' en dat zal de laatfte zyn. --— nooit was 'er zo veel liefde en ftrafbaarheid vereenigt / —-— Ik moet weenen; maar het zyn grimfchaps traanen-— deze kommer is plicht!*-- men dood wie men bemind. Zy ontwaakt/

desdemona.

Wie is daar? ——• Othello?

8 Othello. Ja, Desdemona. ' ,

Desdemo na. Wilt gy te bed gaan, myn Gemaal ?

Othello. Hebt gy dezen Avond gebeden, Desdemona?

Desdemona. Ja, Myn Gemaal.

Othello, Vind gy ergens nog eene Zonde in U, waar voor

gy

(gg) Volgens de bekende Fabel, roofde Promethe us hst Vuur van den Hemel, om de , door htm gefcbixpznt Menfchen, te doen leven.

Vestaals 1,

Sluiten